Werkwijze

HET INTAKE-GESPREK

Tijdens het eerste consult worden er veel gegevens van je verzameld om een goed beeld te krijgen van je leef –en eetgewoontes. Daarnaast komen ook nog beweging en ontspanning aan bod, of je eerder een dieet hebt gevolgd en met welke resultaten, wat je motivatie is (wat wil je bereiken met het dieet) en wat voor hulp je van mij verwacht. Je wordt gemeten en gewogen.

Vervolgens wordt er samen gekeken hoe je huidige voeding eruit ziet. Daarna wordt er uitgelegd welke verandering nodig is ter verbetering van je leef- en eetstijl. Ik zal je vragen een voedingsdagboek bij te gaan houden, om een beter inzicht te krijgen in je huidige voedingspatroon. Aan de hand van dit voedingsdagboek maak ik een voedingsanalyse, die we in het adviesconsult (2de gesprek) zullen bespreken.

VERVOLGCONSULT

Afhankelijk van het behandelplan kunnen er vervolgconsulten worden afgesproken. Tijdens zo'n consult worden valkuilen, knelpunten en vorderingen besproken. Je krijgt aanvullend advies en wordt gestimuleerd en gemotiveerd om het advies ook daadwerkelijk uit te voeren en om vol te houden! Tijdens dit consult wordt er ook gemeten en gewogen (Je kunt natuurlijk ook aangeven dat je dit niet wilt).

EENMALIG VOEDINGSADVIES

Een eenmalig voedingsadvies is geschikt als je wilt weten hoe je je voedingspatroon kunt verbeteren, maar geen interesse hebt in een begeleidingstraject. Dit advies bestaat uit een intake-gesprek en voedingsanalyse naar aanleiding van het door jou ingevulde voedingsdagboek, waarna we jouw persoonlijke voedingsadvies op maat zullen bespreken.