Bioresonantie

Bioresonantie in het kort

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Bioresonantie therapie is een alternatieve geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn. Volgens de beoefenaars van bioresonantie kan deze verstoring met bioresonantie-apparaten worden vastgesteld.

De verschillende bioresonantie-apparatuur werkt doorgaans met elektroden die de patiënt vasthoudt of die op specifieke punten op het lichaam worden gezet. Soms wordt de huidweerstand gemeten, soms trillingen

Deze bio resonantie meter doet alleen een meting. Dus geeft geen behandeling of oplossing. De uitslag van de meting wordt visueel en cijfermatig gepresenteerd. Zo wordt duidelijk weergegeven wat de waardes zijn van onder andere vitamines, mineralen en collageen.

Ook is het mogelijk meerdere metingen van 1 persoon te doen om uiteindelijk een inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het lichaam.